این چهره سرشناس وهابیت چندی پیش با مورد اهانت قرار دادن حضرت آیت الله سید علی سیستانی، مرجع عالیقدر جهان تشیع جنجال آفریده بود و احتمال می رفت که توهین های وی موجب بروز فتنه ای مذهبی در کشورهای مختلف خاورمیانه به ویژه عراق شود.....
 
 
 
 اخبار رسیده از عربستان سعودی حاکی از آن است که شیخ «محمد العریفی» چهره سرشناس وهابیت برای انجام عمل جراحی گردن، زیر تیغ جراحی پزشکان رفت.

گفته می شود عمل جراحی وی بیش از شش ساعت به طول انجامید و در آن دو غضروف از پشت گردن وی خارج شد و بجای آن دو غضروف مصنوعی کار گذاشته شد.


[IMG]http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1389/9/22/77448_445.jpg">